Priser – Service

LÄNGDSKIDOR

STENSLIPNING + GRUNDPARAFFIN VID SKIDKÖP 350:-
STAV SERVICE: BYTE TRUGOR/HANDTAG, KAPNING FRÅN 75:- (BEROENDE PÅ TIDSÅTGÅNG)
RENGÖRING 150:-
ENDAST STENSLIPNING 400:-
PARAFFINERING LÅGFLUOR 200:-
PARAFFINERING HÖGFLUOR 300:-
PULVER 600:-
FÄSTVALLNING 200:-
STENSLIPNING + GRUNDPARAFFIN 500:-
RENGÖRING + PARAFFINERING LÅGFLUOR +FÄSTVALLNING 550:-
RENGÖRING + PARAFFINERING LÅGFLUOR + PARAFFIN HÖGFLUOR + FÄSTVALLNING 950:-
MONTERING 150:-

ALPINT/SNOWBOARD

SLIPNING ALPINA SKIDOR/SNOWBOARD INKLUSIVE VALLNING FRÅN 500:- (BEROENDE PÅ TIDSÅTGÅNG)
MONTERING ALPINA SKIDOR/SNOWBOARD FRÅN 250:- (BEROENDE PÅ TIDSÅTGÅNG)
VALLNING ALPINA SKIDOR/SNOWBOARD 250:-

SKRIDSKOSLIPNING

SLIPNING SKRIDSKOR 75:-
SLIPNING LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR 150:-